Alexander Lichý

RNDr. Alexander Lichý

Jsem copywriter a IT konzultant se zaměřením na SEO, obsahovou strategii a informační architekturu. Zajímá mne použitelnost a přístupnost webových stránek, snažím se, aby on-line projekty přinesly větší efektivitu obchodních a komunikačních procesů, a to jak pro provozovatele, tak i pro jejich zákazníky.

+420 702 811 389
alexander@lichy.cz
LinkedIn (podrobnější CV)

S čím vám mohu pomoci

 • Copywriting

  Podporuji obchodní aktivity svých klientů pomocí textů, které fungují. Tam, kde prostá reklama naráží na své hranice, mohu pomocí obsahového marketingu získat pozornost a přivést a udržet zákazníky, zapojit je a navázat s nimi kontakt.

  Nastavím vaši obsahovou publikační strategii tak, aby měla příznívý dopad i pro SEO. Společně vytvoříme obsahově bohaté zdroje, které budou vidět ve výsledcích vyhledávání a zaujmou na sociálních sítích. Návštěvníci, kteří budou spontánně sdílet zajímavý a užitečný obsah, přispějí k rozvoji přirozeného odkazového profilu, jež je klíčovým faktorem pro umístění na předních stránkách na Seznamu nebo Googlu.

 • Digitální (on-line) PR

  Internet změnil způsob, jakým lidé konzumují informace. Média zatratila svou výlučnost pro komunikaci s veřejností a zapojení digitálních kanálů představuje přirozenou evoluci práce v PR. Na rozdíl od udržování vztahů s novináři se ale jedná o převážně technickou disciplínu – a to je důvod, proč je často nabídka digitálně orientovaných služeb u klasických PR agentur omezená.

  Navrhnu vaši komunikační strategii pro on-line svět s využitím základních nástrojů, na kterých stojí současné digitální PR. Ty mohou zahrnovat SEO, obsahový marketing, sociální média, využtí umělé inteligence nebo spolupráci s influencery. Ne všechno musím nutně zajistit „na klíč“, řadu aktivit můžete uskutečnit sami. Výsledky práce uvidíte sledováním měřitelných kritérií a často se mohou přímo promítnout do objemu prodeje zboží nebo služeb na internetu.

 • SEO poradenství a audit

  Optimalizaci pro vyhledavače chápu jako „multiobor“, pro jehož úspěšné zvládnutí mi pomáhají zkušenosti z dalších oblastí: webové analytiky, tvorby obsahu, technologií tvorby a provozu webových stránek, návrhu informační architektury a uživatelského rozhraní, výkonnostní reklamy (PPC) nebo řízení projektů.

  Pomohu zlepšit viditelnost ve vyhledavačích, která přinese vyšší počet návštěvníků stránek. A to především takových návštěvníků, kteří jsou důležití pro obchodní výkon webu nebo pro dosážení určitého komunikačního efektu. Pro každý z cílů hledám vhodné kvantifikovatelné klíčové parametry výkonnosti (KPI) a jejich průběžným sledováním monitoruji efektivitu navržených opatření.

 • Webové projekty na klíč

  Tam, kde se jedná o  časově méně náročný projekt, mohu pro navržený obsah zajistit kompletní realizaci na platformě LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP); pokud je to vhodné, tak s využitím redakčního systému Wordpress. Příklady některých uskutečněných řešení najdete v části Projekty a zkušenosti.

Reference

Spolupracujeme s panem Lichým více jak 3 roky a vždy k naší maximální spokojenosti. Vzájemná spolupráce se týká nejen editorské a redakční činnosti, copywritingu, ale také mediálního poradenství. Velmi oceňujeme jeho analytické schopnosti, kdy dokáže z několika zdrojů a různorodých podkladů získat to nejdůležitější a dané téma zpracovat do atraktivní a čtenářsky zajímavé formy při zachování vysoké odborné úrovně. Na jeho práci máme velmi pozitivní zpětnou vazbu nejen ze strany odborných útvarů, ale také našich klientů/čtenářů.
Ondřej Hergesell, šéfredaktor, týdeník Euro
Strávil jsem s Alexandrem v jedné redakci téměř čtyři roky a pokud bych ho měl stručně charakterizovat, napadají mne tři základní obraty: spolehlivost, flexibilita a ochota. Dělat se Sašou je zárukou toho, že splní svou práci v rozsahu a v termínu, na kterém se domluvíte, a v kvalitě, která vysoce převyšuje standardy běžné redakční práce. Kromě toho na něm oceňuji schopnost najít – bez přehnaných emocí a s chladnou hlavou – řešení nepříjemné situace, když se vyskytne pár hodin před uzávěrkou.
Alexander Lichý se výborně orientuje v tématech zaměřených na oblast ICT a byznysu a umí je zpracovat s ohledem na to, jaké skupině publika je sdělení předkládáno. Jeho texty jsou srozumitelné, dobře se čtou, jsou odborně na úrovni, pracuje a reaguje rychle.
S Alexanderem jsem se pracovně setkala při organizaci dvou mezinárodních kvasinkových konferencí, které jsme v Praze pořádali v letech 2001 a 2017. U obou byl Alexander naším inspirátorem a často i záchranou, protože obě odborné akce jsme organizovali vlastními silami bez profesionálního organizátora. Pro obě konference navrhl a realizoval webové stránky, které zahrnovaly i on-line správu přihlášek a platební rozhraní. Byl vždy velmi vstřícný k našim požadavkům na nové funkcionality administrace a v co nejkratším čase ji byl schopen přizpůsobit našim momentálním potřebám. V roce 2017 nám velmi pomohl s přípravou on-line i tištěné verze konferenčního sborníku, kdy připravil a realizoval automatizované zpracování abstraktů přihlášených prací. V rychlosti, s jakou sborník připravil, se projevila jeho zkušenost redaktora. Využili jsme i jeho znalostí v oblasti on-line marketingu, kdy nám u druhé konference pomáhal připravovat a distribuovat newslettery pro vědeckou komunitu. S prací Alexandra tak mám jen pozitivní zkušenosti.

Projekty a zkušenosti

Konferenční web GRAM-POS-2022
GRAM-POS-2022.org

Zatím poslední ze série webů pro mezinárodní vědecké konference. Kromě informačních stránek byla k dispozici on-line registrace a podávání abstraktů odborných příspěvků pro účastníky.
Součástí řešení byla také on-line administrace: správa  registrací zajišťující evidenci přihlášených účastníků a jejich plateb, administraci podaných  abstraktů umožnila efektivní sestavení odborného programu konference a využila se i pro automatizovanou tvorbu konferenčního sborníku. Administrativní rozhraní umožilo jednoduche odesílání předpřipravených transakčních e-mailů.
Responzivní web běžel na platformě LAMP s využitím frameworku Bootstrap.

Web (kopie)
Copywriting (příloha pro HN)
Copywriting

Při práci na textech, jejichž cílem je podpořit obchodní prostředí klienta, využívám především zkušeností z práce v PR agentuře a v odborných periodikách. Nejbližší jsou mi IT, ekonomická, zdravotnická a přírodovědná témata. V těchto oborech jsem totiž profesně působil a to pomáhá lépe pochopit problematiku, kterou mám zpracovat.
Tvorba vhodných textů je nedílnou součástí většiny webových projektů, na nichž jsem se podílel. Často se uplatňoval i aspekt optimalizace pro vyhledávače, tedy tzv. „SEO copywriting“.
Mezi rozsáhlejších projekty patřila kampaň v tištěných médiích pro ČSOB na podporu poradentví pro korporátní klienty, zahrnující sérii článků pro Hospodářské noviny, Ekonom, Komoru, CFO World a Be the best, nebo devatenáctiměsíční práce pro fintech start-up INU.COM ze skupiny CREDITAS.

Cestovní kancelář ČEBUS
SEO

Dobrou viditelnost ve vyhledávačích jsem považoval za klíčovou prakticky od začátku tvorby webů a svou první fakturu za SEO jsem vystavil už v roce 2005. Při návrhu konkrétních opatření mi pomáhají technické znalosti tvorby webových stránek a aplikací.
Jako SEO konzultant na plný úvazek jsem pracoval v letech 2011-2012 (Mediacentrum Group), pak jsem do roku 2017 pracoval externě pro další agentury digitálního marketingu (Acomware, Viamedia SK). V této době jsem začal pronikat do efektivního využití redakčního systému Wordpress, na němž byla založena řada klientských projektů. Ilustrativním příkladem může být (tehdejší) web CK Čebus, kde jsem programovou úpravou změnil členění webu, což umožnilo dosažení lepšího odkazového profilu a následně i zlepšení pozic na klíčová slova cílových destinací.

CIO Business World
CIO Business World

On-line titul CIO Business World jsem řídil jako šéfredaktor od roku 2013 do léta 2021 a přispíval jsem pravidelně i do jeho tištěné verze. Z konkrétních dosažených obchodních přínosů mohu uvést výrazné navýšení počtu abonentů inzertního newsletteru nebo kampaň z prvního pololetí 2021, která podstatně zvýšila počet navštívených stránek, a to především metodami obsahového marketingu.
Ve stejném období jsem měl na starosti ročenku TOP 100 ICT společností v České republice. Ročenka mapuje situaci na poli informačních a komunikačních technologií u nás a jedná se o jeden z ekonomicky nejúspěšnějších samostatných projektů vydavatelství Internet Info DG.

Web Autorské články
CFO World
CFO World

V roce 2017 jsem na čtyři roky převzal vedení dalšího titulu, zaměřeného tentokrát na ekonomický management firem. Časopis patří jako licenční titul IDG od roku 2020 do skupiny Internet Info – stejně jako sesterský CIO Business World. Pro oba tituly je společné, že jedná o B2B média, v nichž jde především o mix publicistiky a copywritingu.
Kromě on-line verze vychází CFO World jako tištěný čtvrtletník, takže jsme uplatnil zkušenosti získané ještě v 90. letech v redakcích papírových IT magazínů  Computerworld a  CHIPweek. Dlouhodobá spolupráce s profesionálními tiskovými grafiky mne pozitivně ovlivnila i v přístupu k webdesignu a návrhům uživatelského rozhraní.

Web Autorské články
Agentura BOVA
Agentura BOVA

První verze www-stránek pro agenturu, která se specializuje na ekonomické a právní vzdělávací semináře, vznikla už v roce 1999. Důvodem, proč naše spolupráce trvá tak dlouho, bylo patrně pochopení klíčového bodu, že web má přinést zvýšení efektivity práce a především podpořit zavedené a osvědčené firemní procesy (a nesnažit se je změnit jen proto, aby zjednodušily vývoj). Přes různé komplikace se vždy podařilo najít programátorsky schůdné řešení a implementovat všechny požadované obchodní postupy a zvyklosti firmy do funkčnosti webu.
Web běží na platformě LAMP, pro responzivní front-end je využit přizpůsobený framework Bootstrap.

Web
Programování (credit: pixabay.com)
Programování a IT

S prací s daty jsem začal začal koncem 80. let, tehdy to bylo v souvislosti se statistickým vyhodnocováním dat klinických studií. Následovaly databázové programy pro desktop (dBase IV, Pascal/Delphi). Se startem boomu webových stránek jsem začal orientovat na webdesignu a programování on-line aplikací. Soustřeďuji se na open source řešení – aktuálně LAMP, Bootstrap a Wordpress. Kombinovaná znalost principů tvorby on-line aplikací, databázového programování, návrhu informační a obsahové architektury, uživatelského rozhraní a SEO mi umožilo uskutečnit a spravovat samostatně řadu internetových projektů nebo napomoci jejich technickému zlepšení. Vedle SEO je pro mne hlavním parametrem výkon (rychlost) webu, dokládají to výsledky zjištěné nezávislým měřením (YEAST2017, GRAM-POS 2023, BOVA), a to včetně webů běžících na redakčním systému Wordpress (pojivo.cz).

YEAST 2017
YEAST 2017

Ukázkový (a zatím stále přístupný) web mezinárodní vědecké konference, kde hrála důležitou roli podpora organizace akce: on-line přihlašování, platební rozhraní, správa přihlášek a administrace odborných příspěvků, hromadný mailing, sestavení sborníku abstrakt.
Jednalo se o v pořadí třetí úspěšnou spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AVČR, dřívější konference YEAST 2001 měla ještě správu registrací v desktopové databázové aplikaci (Delphi), stránky IMSC 2006 již fungovaly kompletně jako on-line aplikace a zahrnovaly registraci aktivních účastníků, párování plateb, správu a kolaborativní recenzní řízení pro abstrakty přihlášených prací.

Web Databáze abstrakt
McDonald's ČR
McDonald's ČR

Jako externí člen realizačního týmu legendární PR agentury Donath-Burson-Marsteller jsem koncem 90. let připravil první internetové stránky pro českou pobočku McDonald's. Poté, co jsme „prošlapali cestu“, pochopilo oddělení marketingu možnosti využití webu, převzalo štafetu od svých kolegů z PR a pro realizaci další verze již oslovili specializovanou digitální agenturu.
Práce na tomto projektu byla krátká, ale ukázala, jak je důležité nabízet nejen technická řešení, ale současně zvládnout pomoc s formulací obchodních cílů a s vlastním obsahem stránek. Tento princip se podařilo uplatnit třeba v projektu pro českou pobočkou farmaceutické firmy  Bristol-Myers Squibb (2000), kde návrh projektu zahrnoval podrobný plán textového obsahu. Spolupráce se rozvíjela přes 12 let, její konec nastal v okamžiku, kdy česká pobočka přešla na korporátní platformu.

Výběr publikovaných článků

Odborné texty
Rozhovory

Obchodní údaje, kontakt

Firma
RNDr. Alexander Lichý
Podnikatel registrovaný u Živnostenského úřadu Praha 4,
evid. č.: 310004-71861.
 
Identifikační údaje
IČ: 18678033
DIČ: CZ6003081491 (plátce DPH)
Kontakty
+420 702 811 389
alexander@lichy.cz
Sídlo, fakturační adresa
Trnková 1771/14, CZ-142 00 Praha 4-Krč
Bankovní spojení
670100-2208468816/6210 (mBank)
Tento web byl vytvořen a je provozován s využitím svobodného softwaru (Linux, GIMP, Atom, Koala, Apache, PHP, SASS, Bootstrap, jQuery).
Poslední aktualizace: 13. 4. 2022.